Terms of Use

- Bitcoin ATM -

“SMARTECH SOLUTIONS SP. Z O.O.”

 

A. WSTĘP

Niniejsze urządzenie – „ATM Bcash®” lub „ATM” należy do Smartech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 60, kod pocztowy: 90-105; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703458; NIP:  7252241592; REGON: 36885215200000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego regulaminu korzystania z ATM Bcash®, który jest własnością i którego operatorem jest Smartech Solutions Sp. z o.o. przed jego użyciem. Jeśli nie zgadzasz się z niżej opisanymi warunkami świadczenia usług, nie powinieneś używać tego urządzenia. Dalsze używanie i przeglądanie dowolnych jego treści oznacza automatyczną bezwzględną, wyraźną i bezwarunkową akceptację, przystąpienie i zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Ponadto, zgadzasz się, że Smartech Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do tego, aby w dowolnym momencie, nawet bez wcześniejszego powiadomienia, jednostronnie zmodyfikować niniejsze warunki, które regulują korzystanie z urządzenia jako całości.

 

B. ZAKAZ UŻYWANIA

Smartech Solutions Sp. z o.o. kategorycznie zakazuje wykorzystania kryptowalut lub portfela kryptowalut w transakcjach związanych z szeroko rozumianą działalnością sprzeczną z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego prawa. Przed korzystaniem z ATM upewnij się, że przestrzegasz przepisów prawa polskiego i norm europejskich, a Twoje działania są zgodne z prawem. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, nie dokonuj żadnych transakcji z udziałem ATM Bcash® należącym do Smartech Solutions Sp. z o.o. Korzystając z ATM użytkownik niniejszym wyraźnie, dobrowolnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń składa oświadczenie, że nie będzie korzystać z naszych usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.

Ponadto, użytkownik nie może używać ATM:

  1. Jeżeli nie ma ukończonych osiemnastu lat;
  2. Jeśli nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu;
  3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest dla niego niezrozumiałe.

                

C. OSTRZEŻENIE

Smartech Solutions Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na potencjalne ryzyko związane z obrotem jakąkolwiek tzw. walutą wirtualną. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji co do udziału w transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzemyślanych transakcji. Akceptując niniejszy Regulamin oświadczasz, że jesteś w pełni poinformowany o tych ryzykach i zaakceptowałeś prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

 

1. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie jest bankiem ani inną instytucja finansową, nie posiada kryptowalut jako depozytu bankowego i nie podlega przepisom regulującym instytucje finansowe. Co więcej, Smartech Solutions Sp. z o.o.  nie jest doradcą inwestycyjnym, ani nie udziela porad dotyczących zakupu kryptowalut. W przypadku gdy po zakupie kryptowalut nagle uzyskają one wartość zerową, Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z tego powodu. Wszelkie zakupy lub sprzedaż kryptowalut za pośrednictwem ATM Bcash® należacego do Smartech Solutions Sp. z o.o.  są dokonywane na własne ryzyko. Transakcje te są związane wyłącznie z zakupem lub sprzedażą kryptowalut za pomocą odpowiednio polskich złotych lub kryptowalut;

2. Kryptowaluty nie są regulowane, ani nie są emitowane przez bank centralny lub w ramach jego gwarancji, nie są uznawane za walutę państwową, nie są wydawane przez żaden organ, ale są tworzone w sieci za pomocą specjalnego algorytmu. Kryptowaluty nie są szeroko stosowane w transakcjach i nie zawierają wartości walut, a zatem są wysoce niestabilne. Ogólnie mówiąc, kryptowaluty należą do kategorii walut wirtualnych (cyfrowych), co może powodować utratę pieniędzy.

3. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę kapitału z jakiejkolwiek przyczyny, ani nie gwarantuje pieniędzy w przypadku zaginięcia. Chociaż Smartech Solutions Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości transakcji, musisz mieć świadomość, że nie istnieją żadne określone ustawowe środki ochrony w celu pokrycia strat konsumentów w przypadku, gdy platforma, która wymienia lub trzyma wasze wirtualne monety, zepsuje się lub zakończy działalność gospodarczą, w szczególności nie istnieje żaden fundusz gwarancyjny który mógłby zrekompensować tę utratę itd.

4. ATMA Bcash® należący do Smartech Solutions Sp. z o.o. nie służy do zakupu innych produktów i usług, więc w przypadku wszelkich sporów, które pojawiają się z innymi podmiotami, w odniesieniu do dalszych transakcji przy użyciu kryptowalut, Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób. Należy pamiętać, że transakcje wykorzystujące kryptowaluty mogą być nieodwracalne, a zatem wszelkie straty kapitałowe spowodowane nieuczciwym postępowaniem strony trzeciej mogą nie być nieodwracalne. Ponadto akceptacja wirtualnej waluty może nie mieć charakter ciągłego oraz stałego i opiera się bardziej na stosunkach i umowach stron, które mogą być w każdym momencie wypowiedziane bez powiadomienia. Smartech Solutions Sp. z o.o. w żaden sposób nie gwarantuje, że kryptowaluty będą zawsze akceptowane przez podmioty trzecie. Nasza rola jest czysto pośrednia i dotyczy wyłącznie zakupu lub sprzedaży kryptowalut. Co więcej, ponieważ kryptowaluty są oparte na sieci Internet, istnieje wysokie ryzyko cyberataków (tj. ataków hakerskich).

5. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wartości kryptowalut. Należy pamiętać, że wartość wirtualnych walut, w tym bitcoin, jest szczególnie niestabilna i może z łatwością spadać lub wzrastać. Oczywistym jest, że kupując kryptowaluty za pośrednictwem Smartech Solutions Sp. z o.o., ponosisz na własną odpowiedzialność ryzyko podatności na wahania cen. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie daje żadnej gwarancji, że wartość twojego kapitału w wirtualnej walucie pozostanie stabilna.

6. Wszystkie transakcje sprzedaży i zakupu kryptowalut za pośrednictwem ATM Bcash® należącego do Smartech Solutions Sp. z o.o. są przeprowadzane za pomocą cyfrowego portfela. Jeśli nie masz cyfrowego portfela, możesz go łatwo i natychmiast utworzyć, wybierając z menu opcję utworzenia portfela. Wówczas cyfrowy i specjalny paragon z kodem QR zostanie wydrukowany. Twój cyfrowy portfel jest szyfrowany i jego używanie jest bezpieczne poprzez szyfrowanie z kluczem prywatnym i publicznym, ale powinieneś ze szczególną starannością zachować hasło. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasła, nie będziesz mieć dostępu do swojego portfela, a to oznacza utratę środków. Dzieje się tak, ponieważ nie ma centralnej usługi rejestracji haseł lub wydawania zastępczych haseł, a Smartech Solutions Sp. z o.o. nie zachowuje kopii klucza prywatnego dla żadnego portfela ze względów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości odzyskania hasła do portfela. Chociaż Smartech Solutions Sp. z o.o. pośredniczy w zakupie portfela cyfrowego, to jednak w niniejszych warunkach nie podejmuje się w ramach swoich usług zarządzania i / lub kontrolowania portfeli cyfrowych, za który jesteś jedyną odpowiedzialną osobą .

Smartech Solutions Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za przechowywanie Twoich kryptowalut lub portfela. Chociaż Smartech Solutions Sp. z o.o. podejmuje wszelkie odpowiednie i uzasadnione środki, aby zapewnić, że cyfrowe portfele drukowane z ATM są bezpieczne w momencie drukowania, jednak nie jest odpowiedzialny za przechowywanie lub ochronę kryptowalut w tych portfelach. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zgubienia Twojego portfel. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za przechowywanie i utrzymywanie kryptowalut i portfela. Jeśli masz już portfel do przechowywania kryptowaluty, który jest dostarczany przez stronę trzecią, to tylko na Tobie spoczywa odpowiedzialność za używanie tego portfela, a Smartech Solutions Sp. z o.o. nie może być pociągnięta do odpowiedzialności. Powinieneś także zdawać sobie sprawę, że twój portfel cyfrowy i pieniądze na nim mogą zostać skradzione przez osobę trzecią, tak jak to się dzieje w przypadku Twojego tradycyjnego portfela. Z tego względu musisz uważać na portfel cyfrowy tak samo jak na swój tradycyjny portfel lub torebkę.

7. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, które mogą wyniknąć z zakupu i sprzedaży kryptowalut. Twoim obowiązkiem jest zastanowienie się, czy masz zobowiązania podatkowe w Polsce i na czym polegają, a także je przestrzegać.

 

D. BEZPIECZEŃSTWO

Uprzejmie prosimy o ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i upewnij się, że po każdym kroku transakcji bezpiecznie przechowujesz wszystkie swoje dane. Po zakończeniu transakcji zabierz ze sobą pieniądze lub krypto-monety.

 

Wyłącznie ściśle określone niniejszym Regulaminem sytuację umożliwiają anulowanie transakcji. Jest to co do zasady możliwe przed zakończeniem transakcji, a także w szczególności w przypadku problemów technicznych lub innych nietypowych zdarzeń. W przypadku problemów związanych z transakcją prosimy o kontakt telefoniczny: (+48) 504 568 430 w trakcie godzin i dni roboczych.

 

E. INSTRUKCJA KORZYSTANIA I TRANSAKCJE

Korzystając z ATM Bcash® należącego do  Smartech Solutions Sp. z o.o., należy mieć świadomość, że każda nowa kryptowaluta jest tworzona "online" przy użyciu oprogramowania o wysokich wymaganiach obliczeniowych, podczas procesu nazwanego "wydobywaniem". Wzrost cyrkulującego pieniądza cyfrowego jest stabilny, a zatem tylko niewielkie ilości cyfrowej waluty są uwalniane. Aby zakończyć transakcję (wysyłanie kryptowalut z jednego portfela do drugiego) zawsze wymagane jest co najmniej jedno potwierdzenie, ale czasami potrzebne są dwa potwierdzenia, które mogą spowodować niewielkie opóźnienie w całym procesie transakcji.

     

E.1. ZAKUP KRYPTOWALUTY

Możesz kupić kryptowalutę za pośrednictwem tego urządzenia - Bcash® ATM należącym do Smartech Solutions Sp. z o.o. lub poprzez stronę https://www.bcash.gr. Jeżeli chcesz dokonać zakupu kryptowaluty za pośrednictwem Bcash® ATM należącego do Smartech Solutions Sp. z o.o. - postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Bankomat Bcash® należący do Smartech Solutions Sp. z o.o. akceptuje wyłącznie banknoty o nominałach 20, 50, 100, 200, 500 złotych. ATM nie akceptuje banknotów o innych nominałach oraz w innej walucie. Maksymalna liczba banknotów akceptowanych przez urządzenie to pięćdziesiąt (50) banknotów na jedną transakcję. Minimalna kwota każdej transakcji wynosi dwadzieścia (20) złotych, włączając w to koszty prowizji. "BCASH GREECE INC" nie gwarantuje, że żądana ilość kryptowaluty jest zawsze natychmiast dostępna, jednak gwarantuje, że każda transakcja zostanie zakończona i że ostatecznie otrzymasz żądaną ilość kryptowaluty, która zostanie umieszczona na kodzie realizacji QR . Maksymalna ilość żądanych kryptowalut wynosi do dwóch tysięcy (2.000) złotych za transakcję.

2. Jeśli chcesz kupić kryptowalutę o łącznej wartości przekraczającej 500 złotych, powinieneś być świadomy wystąpienia opóźnienia w realizacji transakcji. Powinieneś wtedy poczekać, aż zostaną uzyskane wszystkie niezbędne potwierdzenia (blockchain). Jeśli chcesz kupić kryptowalutę o łącznej wartości mniejszej niż 500 złotych, zwykle potrzebne jest tylko jedno potwierdzenie, jednak może zaistnieć potrzeba uzyskania większej liczby potwierdzeń co może spowodować opóźnienie realizacji transakcji. W każdej chwili będziesz mieć możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji, niezależnie od tego, czy jest ona w toku, czy została zakończona. Wydruk stanowiący potwierdzenie transakcji wskaże kwotę wpłaconych pieniędzy oraz kwotę zakupionej kryptowaluty, którą otrzymałeś lub otrzymasz, które pozostają niezmiennione (stałe) do momentu otrzymania kryptowaluty, niezależnie od wahań kursu, które mogą wystąpić później. Otrzymasz krypto-monety natychmiast albo w ciągu kilku godzin lub następnego dnia najpóźniej w ciągu 30 dni.

3. Pamiętaj, że po wydrukowaniu potwierdzenia transakcji NIE można anulować transakcji.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od transakcji ze względu na wahania kursowe kryptowalut nad którym to rynkiem Smartech Solutions Sp. z o.o. nie sprawuje żadnej kontroli. Brak prawa odstąpienia od umowy ma swoje potwierdzenie w ustawie o prawach konsumentach.

5. Po zakończeniu każdej transakcji zawsze będziesz mieć możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji.

 

E.2. SPRZEDAŻ KRYPTOWALUTY

Możesz sprzedawać swoje kryptowaluty, za pośrednictwem Bcash® ATM należącym do Smartech Solutions Sp. z o.o.  lub poprzez stronę https://bcash.eu/en/sellonline. Jednak transakcja zostanie zakończona i otrzymasz swoje pieniądze tylko za pośrednictwem Bcash® ATM należącym do Smartech Solutions Sp. z o.o. Jeśli chcesz sprzedać kryptowalutę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Nasz ATM wydaje banknoty o nominałach  20, 50, 100, 200, 500 złotych. ATM nie wydaje banknotów o innych nominałach oraz w innej walucie. Minimalna kwota kryptowalut na transakcję nie powinna być mniejsza niż 20 złotych, włączając w to koszty prowizyjne. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie gwarantuje, że żądana kwota jest zawsze natychmiast dostępna, jednak gwarantuje, że każda transakcja zostanie zakończona i że ostatecznie otrzymasz żądaną kwotę, która jest związana z kodem QR (potwierdzenie transakcji). Maksymalna kwota, o którą możesz poprosić, to do dwóch tysięcy (2.000) złotych za transakcję. Maksymalna liczba banknotów, które ATM może wypłacić wynosi pięćdziesiąt (50) w odniesieniu do jednej transakcji.

2. Jeśli transakcja przekraczać będzie kwotę 500 złotych, powinieneś wiedzieć, że może wystąpić opóźnienie w jej realizacji i otrzymanie wypłaty z ATM. Jeśli kwota transakcji opiewa na kwotę mniejszą niż 500 złotych, zwykle potrzebne jest tylko jedno potwierdzenie, jednak może być konieczne, aby było więcej potwierdzeń, i w takim przypadku może wystąpić opóźnienie w realizacji transakcji. Jeśli kryptowaluty zostaną przez Ciebie wysłane za pośrednictwem strony https://www.bcash.gr, otrzymasz za pośrednictwem zadeklarowanego adresu e-mail kod QR do wykorzystania, który możesz wydrukować. W przypadku natomiast gdy wyślesz kryptowaluty za pośrednictwem tego ATM zostanie wydrukowany automatycznie kod QR do wykorzystania, jako dowód, że transakcja jest w toku. Jednak w obu przypadkach będziesz w stanie wypłacić gotówkę tylko za pośrednictwem ATM, skanując kod QR. Wypłata gotówki może nastąpić natychmiast albo w ciągu kilku godzin lub nawet następnych dni, lub kiedy tylko chcesz, z zastrzeżeniami wynikającymi z punktu E.3. W momencie przesłania Twoich kryptowalut za pośrednictwem strony https://bcash.gr/en/sellonline lub za pośrednictwem tego ATM, będziesz automatycznie informowany o dokładnej kwocie złotych, którą otrzymasz. Kwota ta pozostanie niezmieniona (stała), dopóki nie wypłacisz swoich pieniędzy, niezależnie od wahań kursów, które mogą wystąpić później.

3. Należy pamiętać, że po wysłaniu kryptowalut i wydrukowaniu kodu QR NIE można anulować transakcji.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od transakcji ze względu na wahania kursowe kryptowalut nad którym to rynkiem Smartech Solutions Sp. z o.o. nie sprawuje żadnej kontroli. Brak prawa odstąpienia od umowy ma swoje potwierdzenie w ustawie o prawach konsumentach.

5. Po zakończeniu każdej transakcji zawsze będziesz mieć możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji.

       

E.3. ZASTRZEŻENIA

Niniejsze zastrzeżenia mają zastosowanie wyłącznie wówczas gdy sprzedajesz swoją kryptowalutę za pośrednictwem strony https://www.bcash.gr lub tego ATM. W szczególności, jeśli w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty otrzymania potwierdzenia transakcji – kodu QR do wykorzystania, nie wypłacisz (za pośrednictwem Bcash® ATM nalezącego do Smartech Solutions Sp. z o.o.) kwoty PLN w nim wskazanej. W przypadku gdy zwlekasz z wypłatą pieniędzy, musisz mieć świadomość że dobrowolnie i bezwarunkowo akceptujesz niniejsze warunki, i zgadzasz się że kwota, którą ostatecznie wypłacisz po upływie tego dwunastomiesięcznego okresu, zostanie pomniejszona.

Pomniejszenie wypłaconej kwoty ze względu na opóźnienie w wypłacie pieniędzy jest ustalone procentowo i wynosi:

  1. Jeżeli zwlekasz z wypłatą pieniędzy dłużej niż 12 miesięcy, wypłata zostanie zredukowana do 20% kwoty PLN wskazanej na potwierdzeniu transakcji;
  2. Jeżeli zwlekasz z wypłatą pieniędzy dłużej niż 13 miesięcy, wypłata zostanie zredukowana do 40% kwoty PLN wskazanej na potwierdzeniu transakcji;
  3. Jeżeli zwlekasz z wypłatą pieniędzy dłużej niż 14 miesięcy, wypłata zostanie zredukowana do 60% kwoty PLN wskazanej na potwierdzeniu transakcji;
  4. Jeżeli zwlekasz z wypłatą pieniędzy dłużej niż 15 miesięcy, wypłata zostanie zredukowana do 80% kwoty PLN wskazanej na potwierdzeniu transakcji;
  5. Jeżeli zwlekasz z wypłatą pieniędzy dłużej niż 16 miesięcy, wypłata zostanie zredukowana do 100% kwoty PLN wskazanej na potwierdzeniu transakcji – oznacza to że nie otrzymasz ŻADNYCH pieniędzy.

 

F. CENA I DOSTAWA

1. Przed użyciem tego urządzenia upewnij się, że bierzesz pod uwagę początkową cenę kryptowaluty oraz cenę sprzedaży / zakupu oferowaną przez Smartech Solutions Sp. z o.o., które różnią się od siebie z powodu opłat prowizyjnych, których wysokość może się różnić z dnia na dzień. Z tego powodu, przed użyciem tego urządzenia, upewnij się, czy to za pośrednictwem strony https://bcash.gr albo na podstawie informacji znajdujących się na ekranie tego urządzenia, że jesteś w pełni świadomy, całkowitego kosztu transakcji i prowizji jaką będziesz musiał zapłacić.

2. Urządzenie może wydrukować jeden (1) lub dwa (2) potwierdzenia transakcji. Pierwsze potwierdzenie dotyczy kryptowaluty, które są określone w kodzie QR. Drugie potwierdzenie odnosi się do pomyślnej realizacji transakcji, w której można znaleźć między innymi kwotę transakcji, cenę sprzedaży / zakupu w zależności od rodzaju transakcji, stawkę prowizji, ewentualną opłatę VAT itp. Należy pamiętać, że możesz nie drukować drugiego potwierdzenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu. Pamiętaj, aby zawsze zachować potwierdzenie lub potwierdzenia po transakcji.

3. Stawkę prowizji od sprzedaży / zakupu określa Smartech Solutions Sp. z o. jednostronnie i może ona wynosić od 3% do 7% ceny platformy wymiany kryptowalut (np. Kraken). Ostateczna cena sprzedaży / zakupu, w tym prowizja, będzie zawsze wyświetlana na ekranie tego ATM Bcash® należącego do Smartech Solutions Sp. z o.o. i na stronie https://bcash.gr. 

 

G. EWENTUALNE NIEPRAWIDŁOWŚCI TRANSAKCJI

1. "BCASH GREECE INC" podejmuje wszelkie niezbędne starania w celu sprawnego przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem tego urządzenia. Zawsze jednak istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia problemów podczas transakcji. Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe, niemajątkowe lub utratę zysków z jakiejkolwiek przyczyny, obecnej lub przyszłej,  nie gwarantując ciągłej pracy tego urządzenia, która może zostać w każdej chwili zakłócona z przyczyn niezależnych od urządzenia i Smartech Solutions Sp. z o.o., na przykład ze względu na niezbędne prace konserwacyjne lub naprawcze urządzenia, z powodu technicznej awarii, albo z powodu prac konserwacyjnych wykonywanych przez dostawcę Internetu, albo z powodu nieprawidłowego świadczenia usług przez dostawcę Internetu lub z innych przyczyn technicznych, za które odpowiedzialne są strony trzecie (np. odłączenie zasilania) lub z powodu siły wyższej, z których to powodów w każdym przypadku Smartech Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

 

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych lub innych problemów podczas transakcji:

  1. jeśli transakcja obejmuje zakup kryptowalut, pieniądze wprowadzone przez Ciebie do urządzenia przed wystąpieniem problemu pozostaną w urządzeniu. Jednak transakcja nie zostanie zakończona i będziesz mógł odzyskać swoje pieniądze. W takim przypadku skontaktuj się z nami.
  2. jeśli transakcja dotyczy sprzedaży kryptowalut, a problem wystąpił po zeskanowaniu kodu QR, urządzenie nie przyjmie pieniędzy. Transakcja nie zostanie zakończona i będziesz mógł odzyskać tę samą ilość kryptowaluty. W takim przypadku skontaktuj się z nami.

 

2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych lub innych problemów technicznych lub transakcyjnych związanych z tym urządzeniem, prosimy o kontakt telefoniczny: +48 504 568 430, podczas godzin i dni roboczych

H. GODZINY FUNKCJONOWANIA

Niniejszy ATM działa w godzinach otwarcia Galerii Matejki, przy ulicy Jana Matejki 3/5. ATM należy do Smartech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 60, kod pocztowy: 90-105; KRS: 0000703458; NIP:  7252241592; REGON: 36885215200000. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: +48 504 568 430 lub za pośrednictwem adresu mailowego: info@smartechs.eu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00

I. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące tekstom, obrazom lub wszelkim innym treściom znajdującym się lub związanym z tym urządzeniem podlegają ochronie prawnej i należą do Smartech Solutions Sp. z o.o. lub jej dostawców.

J. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie transakcje w nim określone podlegają prawu polskiemu.

2. Terminy, postanowienia i ustalenia zawarte w Regulaminie powinny być realizowane w stopniu jak najpełniejszym i prawem dozwolonym. Jeśli którykolwiek z tych terminów, postanowień czy ustaleń, bądź jego realizacja w stosunku do osoby czy okoliczności jest, w jakimkolwiek stopniu, nieważny lub niemożliwy do realizacji w całości bądź w części, wtedy taki termin, postanowienie czy ustalenie powinno być interpretowane w sposób zapewniający jej najpełniejszą realizowalność na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Niezależnie od powyższego, pozostałe postanowienia Regulaminu bądź realizacja ich w stosunku do jakiejkolwiek osoby czy okoliczności, innych od tych, względem których są nieważne bądź ich realizacja jest niemożliwa, wywierają wszelkie skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie i w pełni obowiązują.

3. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do  powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Jeżeli usługi świadczone przez Smartech Solutions Sp. z o.o. nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, użytkownik może złożyć reklamację.

5. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy użytkownik lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość usług świadczonych przez Smartech Solutions Sp. z o.o. lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem ATM.

6. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  smartech@gmai.com
7. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

 

a)    Imię i nazwisko;
b)    Nazwę firmy;
c)    Adres e-mail;
d)    Numer telefonu;
e)    Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
f)    W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – np. zdjęcia.

 

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Smartech Solutions Sp. z o.o. następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

9. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego został a wysłana.

 

 

K. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Smartech Solutions Sp. z o.o. popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Chcielibyśmy uprzejmie Państwu przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ich ochrony, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Smartech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 60, kod pocztowy: 90-105; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703458; NIP:  7252241592; REGON: 36885215200000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; telefon: +48 504 568 430

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu prawidłowej realizacji transakcji zakupu lub sprzedaży krytpowalut.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres tj. co do zasady przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji transakcji oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie stosownych ustaw. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Administrator będzie mógł przechowywać dane osobowe dłużej jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one zatem przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać i uzyskać informacje o szczegółowym ich zakresie poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: smartech@gmail.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piotrkowska 60, kod pocztowy: 90-105, Łódź.

6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. dostawcy usług prawnych, rachunkowych, bankowych, dostawcy usług związanych z technologią, dostawcy usług kurierskich oraz drukowania oraz doręczania korespondencji pocztowej.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.